Shambala

English

Beden Zihin ve Ruh Sağlığı

Yoga
Tamamlayıcı sağlık yöntemleri arasında en sık önerilen uygulamalardan biri, Yoga. Bu Doğu kaynaklı disiplin, hem fiziksel, hem de zihinsel sağlığa keyifli ve ılımlı bir yolla destek olur .Bu bağlamda, beden- zihin- ruh sağlığı çalışmalarının bir parçası olarak, Tha Shambala’da, sabah ve gün batımında, Yoga Allians Sertifikalı deneyimli Yoga hocalarımızla, 1 saatlik grup dersleri sürdürüyor ve isteğe göre de bireysel dersleri düzenliyoruz. Hatha Yoga’dan yola çıkarak yapılan başlangıç ve ileri seviye derslerine, ister ilk defa ister yıllardır Yoga yapıyor olun, rahatlıkla katılabilirsiniz. Farkındalık Yogası / Mindful Yoga için detaylı bilgi:  http://www.psikolojikesneklik.com/farkindalik-yoga.aspx

 

Meditasyon ve Nefes Farkındalığı Atölyeleri

Meditasyon ve Nefes Farkındalığı, ana gelebilmenin, kendimize ve dünyaya yargılardan sıyrılarak gözlem yapabilmenin, zihinsel karmaşaya dışardan bakabilmenin eski ve etkin yöntemlerinden biridir. Meditasyon ve Nefes Farkındalığı Atölyeleri, Zen Felsefesi ve Zen Uygulamaları üzerine yapılandırılmış, yönlendirmeli meditasyon ve nefes çalışmalarından ve günlük hayatınızda da uygulayabileceğiniz tekniklerden oluşur. 
Saba Başoğlu (Uzman Psikolog, psikoterapist, yoga ve meditasyon eğitmeni http://www.psikolojikesneklik.com/hakkimda.aspx) tarafından yürütülen Meditasyon ve Nefes Farkındalığı Atölyeleri’nin  süresi yapılacak çalışmalara göre değişiklik göstermekte olup, 1-2 saat arasında sürer. 
Katılım için günlük atölye programını The Shambala ekibinden öğrenebilir veya kapalı grup/ bireysel atölye  için başvuruda bulunabilirsiniz.
Meditasyon ve Nefes Farkındalığı ile ilgili detaylı bilgi için:
http://www.psikolojikesneklik.com/meditasyon.aspx
http://www.psikolojikesneklik.com/nefes.aspx

 

Farkındalık Kampları   
Farkındalık kampları’nda modern psikoloji ve kanıta dayalı terapi yöntemleri ile, Zen öğretileri, meditasyon, yoga ve nefes birbirini uyumlu bir şekilde tamamlayarak bir araya gelir.  Beden- zihin- duygu- düşüce ve sezgiler- dış dünya-ilişkiler bütünlüğünü esas alarak, “şu an ve buraya”, “içinde bulunulan hale” yargısız bir şekilde bakabilmenin araştırması yapılır.  Farkındalık/ Mindfulness Kampları’nda,yapılandırılmış bir çalışma akışı çerçevesinde, gerekli formasyon ve deneyime sahip bir rehberin eşliğinde, kendinizle yoğunlaştırılmış, güvenli ve sistemli bir şekilde temasa geçerken; farklı sebeplerle bir araya gelen, farklı karakter yapılarındaki kişilerle çalışmayı paylaşmak, önceden tahmin edilemeyecek anlayış,rahatlama, derinleşme, kabullenme ve keşiflere olanak tanır.Oturumlar sırasındaki uygulamalar, bireysel ihtiyaçlara göre biçimlendirilir. Bu sayede, Kabak Koyu’ndan, kamp sırasındaki edinimlerinizi, günlük yaşama da genelleyebileceğiniz yöntem ve teknikleri beraberinizde götürerek ayrılabilirsiniz.
Farkındalık Temelli Bilişsel Terapiden (Mindfulness Based Cognitive Therapy) yola çıkarak geliştirilen uygulamaların amacı, içsel kapasitenin ateşini yakmak ve duygusal, zihinsel, bedensel ya da ilişkisel kısır döngüden sıyrılmanızı sağlayacak anahtarları, keyifli bir şekilde keşfetmektir. http://www.psikolojikesneklik.com/farkindali-farkindalikterapisi.aspx
Program özeti: 3 gün-1 hafta arasında değişen kamplar.

Katılım: Duyuruları takip ederek düzenlenmekte olan kamplar için başvurabilir; daha sonra düzenlenecek kamplar için ön kayıt yapabilirsiniz. Kurumunuz kapsamında ya da kendi oluşturduğunuz bir grup için de kamp isteğinde bulunabilirsiniz.
Farkındalık Kamplarını düzenleyen ve yürüten: Saba Başoğlu- Uzman Psikolog, Psikoterapist, Yoga ve Meditasyon eğitmeni http://www.psikolojikesneklik.com/hakkimda.aspx
Kampların içerik ve işlenişi
Farkındalık/ Mindfulness Kampları, içerik ve uygulamanın çeşitliliğine göre, 3 günden, 1 haftaya kadar değişen programlardan oluşmaktadır.   

  • Farkındalığı geliştirmek üzere, paylaşımlar ve yapılandırılmış teknikler 
  • Farkındalık meditasyonu uygulamalarında rehberlik ve yönlendirmeler
  • Nefes farkındalığı çalışmaları
  • Hafif esneme ve farkındalık yogası
  • Psiko-eğitim
  • Bireysel ihtiyaçlara özgü terapi çalışmaları
  • Oturumlar ve serbest zamanda isteğe bağlı uygulanabilecek teknikler
  • Kamp bitişinde uygulamaya devam edebileceğiniz manüeller

Farkındalık Terapileri ve Farkındalık Kampları hakkında… 
MIT’de moleküler biyolog olan Prof. Kabat-Zinn, yoga ve Budist meditasyon üzerine yoğun bir şekilde çalışmış ve 1970’li yılların sonlarına doğru, Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ile bu iki ana prensibi bir araya getirerek, beden ve zihin arasındaki bağlantıyı tek bir çalışma alanı haline getirmiştir. Aynı tarihlerde Nevada Üniversitesi, Psikoloji Departmanı kurucusu ve klinik psikolog olan ve yine Yoga, Zen ve Budist meditasyon ile ilgili yoğun çalışmalar içinde bulunan Prof. Steve Hayes, beden- zihin- duygu- dış dünya- sözcükler- imgeler arasında bağlantılar kurarak, Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme  Terapisi (Mindfulness Acceptance and Commitement Therapy) ile yapılandırılmış bir terapi biçimini ortaya çıkarmıştır. Farkındalık Kampları, Eğitim ve Atölyeleri, 1980’lerden beri, dünyanın pek çok yerinde hızla yayılan bir bilimsel uygulama alanıdır.